Guru Mandarin | Xin Yuan Mandarin Course | Jakarta Barat

Xinyuan Mandarin Course adalah kursus bahasa Mandarin anak-anak di jakarta barat yang mempunyai murid  190 Murid.
Xinyuan berbasis singapore curriculum dan mempunyai kelas Intensive dan Reguler.
Pengajar – Pengajar xinyuan harus mengikuti Training sebelum mulai mengajar. Bahasa Mandarin adalah bahasa pengantar untuk belajar mengajar di kelas antara guru dan murid.
Xinyuan mempunyai paket materi yang lengkap dan detail dalam setiap levelnya. kami juga memperkenalkan beragam Budaya Chinese kepada murid-murid,Seperti Calligraphy Class, Cutting paper Class,Dll

Read more